De 4 trin i mægling

Hvad er mægling?

Mægling er en metode til løsning af konflikter som kan bruges, når to eller flere parter ikke kan nå til enighed eller har svært ved at tale sammen.

De der har konflikten, har også løsningen – mæglerens rolle er at hjælpe med til at finde den.

Formålet er at bringe parterne sammen og gennem dialog finde en løsning, der tilgodeser alle.