Hvem er vi?

Konfliktmæglerne er en non-profit forening, hvor mæglerne arbejder ulønnet.
Konfliktmæglernes formål er at yde gratis bistand til mennesker, som pga. personlige, sociale, eller økonomiske forhold har svært ved at få hjælp til at løse deres konflikter andre steder.

Hos Konfliktmæglerne vil der være to mæglere tilknyttet mæglingen. Det sikrer professionel mægling og tværfaglig tilgang til mæglingsforløbet.

Konfliktmæglerne er startet som et samarbejde mellem:
Kritisk Retshjælp, www.kritiskretshjaelp.dk og
Psykologisk Korttids Rådgivning, www.psykraad.dk